Northvolt

O Projekcie

NORTHVOLT POLAND Sp. z o.o. na podstawie Umowy o dofinansowanie POIR.01.01.01-00-715/19 z dnia 06.03.2020r. realizuje Projekt pt.: „Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji modułów i baterii litowo-jonowych do zastosowań w mobilnych i stacjonarnych magazynach energii oraz pojazdach elektrycznych, w szczególności w specjalistycznych maszynach górniczych”. W ramach poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dalej: EFRR).

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w zakresie opracowania i zweryfikowania w warunkach rzeczywistych, unikalnej technologii i procesu wytwarzania modułów litowo-jonowych dedykowanych branży mobilnych i stacjonarnych magazynów energii oraz pojazdom elektrycznym, w szczególności specjalistycznym maszynom górniczym.

Głównym celem projektu jest opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych unikalnej technologii procesu wytwarzania modułów litowo-jonowych dedykowanych do branży mobilnych i stacjonarnych magazynów energii oraz pojazdów elektrycznych.

Realizacja projektu w znacznym stopniu przełoży się na promowanie rozwiązań związanych z gospodarką niskoemisyjną. Efekty projektu pozwolą nie tylko na wprowadzenie na rynek innowacyjnej technologii i produktów wytworzonych przy jej zastosowaniu, ale również pozwolą na obniżenie konsumpcji energii i surowców niezbędnych do prowadzenia procesu wytwórczego co więcej, umożliwią istotne ograniczenie odpadów z procesu produkcyjnego.

WARTOŚĆ PROJEKTU
16 481 497,50 PLN
WARTOŚĆ KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH
16 481 497,50 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIE Z EFRR
6 708 124,00 PLN
LATA REALIZACJI PROJEKTU
2019-2021

Linki

Aktywne linki instytucji oraz poświęcone programowi, z którego realizowany jest projekt:

Kontakt

Maciej Zwara – Project Engineer
Email: maciej.zwara@northvolt.pl
Phone number: +48 880 390 026
Ogłoszenia o zakupach: bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

NORTHVOLT POLAND Sp. z o.o. na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr POIR.01.01.01-00-1410/20-00 z dnia 19.04.2021r. realizuje Projekt pt.: „Opracowanie innowacyjnego przenośnego modułu bateryjnego o najwyższej na rynku europejskim pojemności energii”. W ramach poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dalej: EFRR).

Celem projektu jest przeprowadzenie prac rozwojowych w zakresie zaprojekto-wania i przetestowania w warunkach rzeczywistych (w tym w ramach testów walidacyjnych) innowacyjnego przenośnego modułu bateryjnego do stosowania w lekkich pojazdach elektrycznych (LEV) oraz w przenośnych magazynach ener-gii. Opracowane rozwiązanie będzie innowacyjne w skali rynków światowych.

Efektem prac projektowych opracowanie przenośnego modułu bateryjnego o najwyższej na rynku europejskim pojemności energii. Opracowany przenośny moduł bateryjny będzie innowacją w skali międzynarodowej.

WARTOŚĆ PROJEKTU
4 183 832,00 PLN
WARTOŚĆ KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH
4 183 832,00 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIE Z EFRR
1 796 797,80 PLN
LATA REALIZACJI PROJEKTU
2020r.-2021r.

Linki

Aktywne linki instytucji oraz poświęcone programowi, z którego realizowany jest projekt:

Kontakt

Maciej Zwara – Project Engineer
Email: maciej.zwara@northvolt.pl
Phone number: +48 880 390 026
Ogłoszenia o zakupach: bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl